Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:

‘Schrijf op:

“Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt:

‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’

Toen zag ik dit:

een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide stem toeriep:

‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.’ Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst. Er kwam een andere engel uit de hemelse tempel, die ook zo’n scherpe sikkel had. Bij het altaar vandaan kwam weer een andere engel, degene die zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid toe:

‘Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn rijp.’ Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, en hij oogstte de druiven in de wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote perskuip van Gods woede. De wijnpers werd buiten de stad getreden. Er kwam een grote stroom bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit bij een paard.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
0Shares