Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht:

‘Neem de maten op van Gods tempel en van het altaar, en tel degenen die God daar aanbidden. De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen. Ik zal Mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de wereld staan. Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert; op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen moeten sterven. Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang zij profeteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Gedurende drieëneenhalve dag komen er mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, om hun lijken te zien, en zij dulden niet dat ze begraven worden. De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten, en opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest.’

Maar toen de drieëneenhalve dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag werd doodsbang. Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei:

‘Kom hierboven.’ Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. Op dat moment kwam er een zware aardbeving, die een tiende deel van de stad verwoestte. Zevenduizend mensen werden door de aardbeving gedood, de rest werd door vrees bevangen en begon de God van de hemel eer te bewijzen.

Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
0Shares