Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft Zijn engel deze openbaring laten meedelen aan Zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.

Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
0Shares