Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

Toen zag ik een grote witte troon en Hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van Hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend:

het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood:

de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
0Shares