Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.”

Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum:

“Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:

Ik weet waar u woont, namelijk waar satans troon staat. U bent Mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in Mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, Mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Maar enkele dingen heb Ik tegen u:

sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. Zo is het ook bij u:

sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom Ik binnenkort naar u toe en zal Ik hen met het zwaard uit Mijn mond bestrijden.

 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
0Shares