Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.”

Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum:

“Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:

Ik weet waar u woont, namelijk waar satans troon staat. U bent Mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in Mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, Mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Maar enkele dingen heb Ik tegen u:

sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. Zo is het ook bij u:

sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom Ik binnenkort naar u toe en zal Ik hen met het zwaard uit Mijn mond bestrijden.

 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
0Shares