Toen zag ik dit:

het Lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag:

‘Kom!’ Ik zag dit:

een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. Toen het Lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen:

‘Kom!’ Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen:

‘Kom!’ Ik zag dit:

een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen:

‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’ Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen:

‘Kom!’ Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
0Shares