Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze:

“Dit zegt Hij die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft:

Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van Mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb Ik tegen u:

u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als Ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt.

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.”

Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna:

“Dit zegt Hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft:

Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij satan horen. Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
0Shares