Hierna zag ik dit:

een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het Lam. Luid riepen ze:

‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het Lam!’ Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden:

‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’

Een van de oudsten sprak mij aan:

‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ Ik antwoordde:

‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me:

‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het Lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in Zijn tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de Zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het Lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
0Shares