Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden:

‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. Het opende zijn bek en lasterde God, Zijn naam en Zijn woning en hen die in de hemel wonen. Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het Lam dat geslacht is.

Wie oren heeft, moet horen. Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 22:6-21 Slot
0Shares