Wie overwint maak Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van Mijn God en van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij Mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook Mijn eigen nieuwe naam. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea:

“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:

Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad Ik u aan:

koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.

Wie overwint zal samen met Mij op Mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met Mijn Vader op Zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
0Shares