Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou waaien. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe:

‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van Zijn dienaren aanbrengen.’

Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen:

honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël. Twaalfduizend uit de stam Juda die het zegel droegen, twaalfduizend uit de stam Ruben, twaalfduizend uit de stam Gad, twaalfduizend uit de stam Aser, twaalfduizend uit de stam Naftali, twaalfduizend uit de stam Manasse, twaalfduizend uit de stam Simeon, twaalfduizend uit de stam Levi, twaalfduizend uit de stam Issachar, twaalfduizend uit de stam Zebulon, twaalfduizend uit de stam Jozef en ten slotte twaalfduizend uit de stam Benjamin die het zegel droegen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
0Shares