Zijn hoofd en Zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In Zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit Zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle Zon. Toen ik Hem zag viel ik als dood voor Zijn voeten neer. Maar Hij legde Zijn rechterhand op me en zei:

‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in Mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards:

de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
0Shares