Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel komen die tegen de zeven engelen zei:

‘Ga nu! Giet de zeven offerschalen met Gods woede leeg op de aarde!’ De eerste engel ging weg en goot zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren. De tweede engel goot zijn offerschaal leeg over de zee. Het water werd bloed, als het bloed van een dode, en alle wezens die in zee leefden kwamen om. De derde engel goot zijn offerschaal leeg over rivieren en waterbronnen, en het water werd bloed. Ik hoorde de engel van al het water zeggen:

‘Rechtvaardig bent U, de Heilige, die is en die was, omdat U op deze manier straft. Bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten, en bloed laat U hen drinken. Ze hebben het verdiend.’ Ik hoorde het altaar antwoorden:

‘Ja, Heer, onze God, Almachtige, Uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig.’ De vierde engel goot zijn offerschaal leeg over de Zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. De grote hitte verzengde de mensen en ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze toonden geen berouw en bewezen Hem geen eer. De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. Ze lasterden de God van de hemel, vanwege hun pijn en hun zweren, en ze braken niet met het leven dat ze leidden. De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten. Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten te voorschijn kwamen in de vorm van kikkers. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
0Shares