Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken:

het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een einde komt. Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam:

‘Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is Uw bestuur, Vorst van de volken. Wie zou U, Heer, niet vereren, Uw naam niet prijzen? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen, want Uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’

Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent, opengaan. De zeven engelen met de zeven plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren van zuiver linnen en met een gouden band om hun borst. Toen gaf een van de vier wezens aan alle zeven engelen een gouden offerschaal, vol met de woede van de God die leeft tot in eeuwigheid. Gods majesteit en kracht vulden de tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een einde was gekomen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
0Shares