Het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee!

Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem die tegen de zesde engel met de bazuin zei:

‘Maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gevangen zitten.’ De vier engelen werden losgemaakt; ze waren gereedgehouden om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te doden. Het aantal ruiters van de bereden troepen – ik hoorde hoeveel het er waren – bedroeg tienduizend maal tienduizenden. Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit:

hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel. Een derde deel van de mensen werd gedood door deze drie plagen, het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwamen. Want de kracht van de paarden zat in hun mond en in hun staart. Die staarten hadden koppen en leken net slangen; daarmee richtten ze onheil aan. Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren. Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 16:15-21 De zeven offerschalen 3
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
0Shares