‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt:

hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen.

Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon, die uitriep:

‘Het is voorbij!’ Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving. De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden:

God gaf het de beker met de wijn van Zijn hevige woede. Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden. Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Openbaring 21:13-27 Een nieuwe hemel en een nieuwe...
Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
Openbaring 13:1-10 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 1:1-3 Openbaring van Johannes
Openbaring 3:12-22 Aan de zeven gemeenten 7
Openbaring 19:11-21 Het beest en zijn profeet vers...
Openbaring 16:1-14 De zeven offerschalen 2
Openbaring 1:14-20 Aan de zeven gemeenten 2
Openbaring 17:1-8 Het oordeel over Babylon 1
Openbaring 2:17-29 Aan de zeven gemeenten 5
Openbaring 2:11-16 Aan de zeven gemeenten 4
Openbaring 4:1-11 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 5:1-14 Aanbidding van God en van het La...
Openbaring 3:1-11 Aan de zeven gemeenten 6
Openbaring 2:1-10 Aan de zeven gemeenten 3
Openbaring 14:1-11 Het Lam en de Zijnen; het oorde...
Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
Openbaring 9:1-11 De eerste zes bazuinen 2
Openbaring 8:1-5 Het zevende zegel
Openbaring 7:9-17 De honderdvierenveertigduizend v...
Openbaring 22:6-21 Slot
Openbaring 11:1-14 De twee getuigen
Openbaring 17:9-18 Het oordeel over Babylon 2
Openbaring 20:7-15 De eerste opstanding en de twee...
Openbaring 12:13-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 6:9-17 De eerste zes zegels 2
Openbaring 12:1-12 De vrouw, de draak en de twee b...
Openbaring 7:1-8 De honderdvierenveertigduizend vo...
Openbaring 18:14-24 Het oordeel over Babylon 4
Openbaring 6:1-8 De eerste zes zegels 1
Openbaring 21:1-12 Een nieuwe hemel en een nieuwe ...
Openbaring 13:11-18 De vrouw, de draak en de twee ...
Openbaring 8:6-13 De eerste zes bazuinen 1
Openbaring 19:1-10 Het oordeel over Babylon 5
Openbaring 14:12-20 Het Lam en de Zijnen; het oord...
Openbaring 18:1-13 Het oordeel over Babylon 3
Openbaring 9:12-21 De eerste zes bazuinen 3
Openbaring 1:4-13 Aan de zeven gemeenten 1
Openbaring 22:1-5 Een nieuwe hemel en een nieuwe A...
Openbaring 15:1-8 De zeven offerschalen 1
Openbaring 20:1-6 De eerste opstanding en de tweed...
0Shares