Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt:

u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan Hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
0Shares