Dan is nu mijn vraag:

heeft God Zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft Zijn volk, dat Hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt? ‘Heer, Uw profeten hebben ze gedood, Uw altaren verwoest. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ Maar hoe luidt het antwoord van God aan hem? ‘Ik heb zevenduizend mensen voor Mijzelf in leven gelaten; die hebben niet voor Baäl geknield.’ Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. Maar wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat ze de wet naleven, want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn.

Wat betekent dit alles? Wat Israël heeft nagestreefd, heeft het niet bereikt; alleen zij die zijn uitgekozen hebben het bereikt. De overigen werden onbuigzaam, zoals ook geschreven staat:

‘God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag.’ En David zegt:

‘Laat hun tafel een valstrik worden, een strik, een valkuil en een straf. Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, krom hun rug voorgoed.’ Maar nu vraag ik weer:

ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval, maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden. Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd. Ik spreek nu tot degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
0Shares