Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in Zijn dood? We zijn door de doop in Zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in Zijn dood, zullen wij ook delen in Zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven:

we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, omdat we weten dat Hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over Hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien:

dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
0Shares