Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven:

‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
0Shares