Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in Zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door Zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van Zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
0Shares