Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet, het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruik gemaakt; alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is. Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
0Shares