Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat:

‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’ Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt:

‘Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd?’ Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. Maar dan is mijn vraag:

hebben ze de boodschap soms niet gehoord? Natuurlijk wel, want er staat:

‘Hun roep klinkt over heel de aarde, hun woorden tot de uiteinden van de wereld.’ Maar dan vraag ik weer:

heeft Israël de boodschap niet begrepen? Welnu, Mozes zegt al:

‘Ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is, ik daag jullie uit met een volk zonder verstand.’ En bij Jesaja staat zelfs:

‘Ik heb me laten vinden door wie Mij niet zochten, Ik heb me bekend gemaakt aan wie niet naar Mij hebben gevraagd.’ Maar bij Jesaja staat over Israël:

‘Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt naar Mijn ongehoorzaam en opstandig volk.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
0Shares