Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet Zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven:

‘De smaad van wie u smaadt, is op Mij neergekomen.’ Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Ik bedoel dit:

Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is en om de beloften aan de aartsvaders te vervullen, maar Hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om Zijn barmhartigheid, zoals geschreven staat:

‘Daarom zal ik U prijzen onder de heidenen, psalmzingen ter ere van Uw naam.’ En verder staat er:

‘Verheug u, heidenen, samen met Zijn volk.’ En er staat ook:

‘Loof de Heer, alle heidenen; prijs Hem, alle volken.’ En verder zegt Jesaja:

‘Isaï zal een telg voortbrengen:

Hij die komt om over de heidenen te heersen; op Hem zullen zij hun hoop vestigen.’ Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
0Shares