Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat:

‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze Hem niet de eer en dank gebracht die Hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
0Shares