En u die uzelf een Jood noemt, op de wet vertrouwt en u op God laat voorstaan; u die Zijn wil kent en zo uitstekend weet waar het op aankomt, omdat u wordt onderwezen door de wet; u die ervan overtuigd bent dat u zelf een leidsman van blinden bent, een licht voor hen die in het duister zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leraar van onwetenden, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid hebt – u die anderen onderwijst, onderwijst u uzelf eigenlijk wel? U zegt dat men niet stelen mag, maar steelt u niet zelf? U zegt dat men geen overspel mag plegen, maar pleegt u zelf geen overspel? U verafschuwt afgodsbeelden, maar pleegt u zelf geen heiligschennis? U laat u voorstaan op de wet, maar onteert God door de wet te overtreden, want er staat geschreven:

‘Door uw toedoen wordt de naam van God onder de volken gelasterd.’ Dat u besneden bent strekt u weliswaar tot voordeel wanneer u de wet naleeft, maar wanneer u de wet overtreedt bent u toch in wezen onbesneden. En wanneer iemand die niet besneden is de voorschriften van de wet in acht neemt, zal hij dan door God niet als besneden worden beschouwd? Wie onbesneden is gebleven maar zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u die, ook al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt. Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
0Shares