Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt:

‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
0Shares