Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan, want er staat geschreven:

‘Zo waar Ik leef – zegt de Heer -, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
0Shares