Weet u dan niet, broeders en zusters – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen -, dat de wet alleen gezag over een mens heeft zolang hij leeft?  Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen.  Als ze zich zolang haar man in leven is met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden, dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt.  Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe:

Hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God. Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
0Shares