Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht. Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige verdienste heeft:

‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’ Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was. De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
0Shares