Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat:

‘De Redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht. Dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.’ Ze zijn Gods vijanden geworden opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd, maar God blijft hen liefhebben omdat Hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt neemt Hij nooit terug, wanneer Hij iemand roept maakt Hij dat niet ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat Hij voor ieder mens barmhartig kan zijn.

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk Zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk Zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit Zijn raadsman? Wie heeft Hem iets gegeven dat door Hem moest worden terugbetaald?’ Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
0Shares