En nu we Zijn kinderen zijn, zijn we ook Zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen:

wij moeten delen in Zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister.

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit voor allen die Hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie Hij hiertoe heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen; en wie Hij heeft geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken; en wie Hij heeft vrijgesproken, heeft Hij nu al laten delen in Zijn luister.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
0Shares