Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Bid voor mij dat ik zal worden gered van de ongelovigen in Judea en dat mijn hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd. Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen. De God van de vrede zij met u allen. Amen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
0Shares