Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Bid voor mij dat ik zal worden gered van de ongelovigen in Judea en dat mijn hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd. Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen. De God van de vrede zij met u allen. Amen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
0Shares