Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van Hem die komen zou. Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
0Shares