Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Breek het werk van God niet af omwille van wat u eet. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten dat iemand aanstoot geeft. Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, kunt u beter laten staan. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging, maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
0Shares