Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Breek het werk van God niet af omwille van wat u eet. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten dat iemand aanstoot geeft. Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, kunt u beter laten staan. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging, maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
0Shares