De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 10:1-13 Onbegrip bij Israël 2
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
0Shares