Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt hun aan inzicht. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet op Gods vrijspraak. De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. Zeker, Mozes zegt over de rechtvaardigheid die op grond van de wet verkregen wordt:

‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ En over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staat geschreven:

‘Zeg niet bij uzelf:

Wie zal opstijgen naar de hemel?’ – en dat betekent:

wie zal Christus naar beneden brengen? Of:

‘Wie zal afdalen naar de onderwereld?’ – en dat betekent:

Christus bij de doden vandaan naar boven brengen. Maar vervolgens zegt Mozes:

‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ – en dat betekent:

de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt:

‘Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft Zijn rijke gaven aan allen die Hem aanroepen, want er staat:

‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Romeinen 15:1-13 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 10:14-21 Onbegrip bij Israël 3
Romeinen 1:1-15 De brief aan de Romeinen
Romeinen 11:25-36 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 3:21-31 Rechtvaardig voor God door het ge...
Romeinen 7:7-12 De wet en de zonde 1
Romeinen 6:15-23 Met Christus gestorven, dood voor...
Romeinen 15:30-33 Reisplannen en groeten 2
Romeinen 2:1-16 God veroordeelt kwaad en onrecht 3
Romeinen 11:15-24 Israëls redding, bescheidenheid ...
Romeinen 9:1-18 De trouw en de barmhartigheid van ...
Romeinen 7:1-6 Met Christus gestorven, dood voor d...
Romeinen 8:17-30 Leven door de Geest 2
Romeinen 4:14-25 Abraham 2
Romeinen 1:16-25 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 14:1-12 Aanvaard elkaar, zoals Christus u...
Romeinen 15:14-24 Reisplannen en groeten 1
Romeinen 11:1-14 Israëls redding, bescheidenheid v...
Romeinen 12:9-21 Leef volgens de wil van God 2
Romeinen 2:17-29 De Joden en de wet 1
Romeinen 9:30-33 Onbegrip bij Israël 1
Romeinen 12:1-8 Leef volgens de wil van God 1
Romeinen 6:1-14 Met Christus gestorven, dood voor ...
Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 1
Romeinen 7:13-25 De wet en de zonde 2
Romeinen 8:1-16 Leven door de Geest 1
Romeinen 16:1-16 Reisplannen en groeten 3
Romeinen 4:1-13 Abraham 1
Romeinen 13:1-14 Leef volgens de wil van God 3
Romeinen 14:13-23 Aanvaard elkaar, zoals Christus ...
Romeinen 5:12-21 Leven in vrede met God 2
Romeinen 8:31-39 Leven door de Geest 3
Romeinen 16:17-27 Reisplannen en groeten 4
Romeinen 9:19-29 De trouw en de barmhartigheid van...
Romeinen 1:26-32 God veroordeelt kwaad en onrecht ...
Romeinen 3:1-20 De Joden en de wet 2
0Shares