Toen de mannen weer verdergingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De HEER dacht:

Waarom zou Ik voor Abraham geheimhouden wat Ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want Ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die Ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal Ik verwezenlijken wat Ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de HEER:

‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die Ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil Ik weten.’

Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 13:2-18 Scheiding tussen Abram en Lot
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 43:1-14 Jozefs broers opnieuw in Egypte 1
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 40:1-15 De dromen van schenker en bakker 2
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 26:12-22 Isaak en Rebekka in Gerar 2
Genesis 31:43-54-32:1 Jakob bij Laban 10
Genesis 26:23-33 Isaak en Rebekka in Gerar 3
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 14:1-13 Lot door Abram bevrijd 1
Genesis 15:1-11 Abrams visioen 1
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 29:31-35 Jakob bij Laban 3
0Shares