Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw:

‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’

De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens:

‘Waar ben je?’ Hij antwoordde:

‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?’ De mens antwoordde:

‘De vrouw die U hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde:

‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 31:43-54-32:1 Jakob bij Laban 10
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 15:1-11 Abrams visioen 1
Genesis 29:31-35 Jakob bij Laban 3
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 3:14-24 De tuin van Eden 4
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 44:14-23 Jozefs broers opnieuw in Egypte 5
0Shares