Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw:

‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’

De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens:

‘Waar ben je?’ Hij antwoordde:

‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?’ De mens antwoordde:

‘De vrouw die U hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde:

‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 31:43-54-32:1 Jakob bij Laban 10
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 14:1-13 Lot door Abram bevrijd 1
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 3:14-24 De tuin van Eden 4
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 8:15-22 Noach 5
0Shares