Ook Sem kreeg zonen. Hij, Jafets oudste broer, is de stamvader van alle nakomelingen van Eber. Zonen van Sem:

Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram. Zonen van Aram:

Us, Chul, Geter en Mas. Arpachsad was de vader van Selach, en Selach de vader van Eber. Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg; in zijn tijd werd de Aarde verdeeld. De andere heette Joktan. Joktan was de vader van Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ofir, Chawila en Jobab. Zij allen waren zonen van Joktan. Hun woongebied strekte zich uit van Mesa tot aan de Sefar, het gebergte in het oosten. Dit waren de nakomelingen van Sem, ingedeeld naar families, talen, landen en volken.

Dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af die zich na de zondvloed over de Aarde hebben verspreid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 13:2-18 Scheiding tussen Abram en Lot
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 29:31-35 Jakob bij Laban 3
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 26:23-33 Isaak en Rebekka in Gerar 3
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 11:1-9 Babel
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 3:14-24 De tuin van Eden 4
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 26:12-22 Isaak en Rebekka in Gerar 2
Genesis 18:1-15 Sodom en Gomorra 1
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 41:47-57 De droom van de farao 4
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 41:34-46 De droom van de farao 3
0Shares