Ook Sem kreeg zonen. Hij, Jafets oudste broer, is de stamvader van alle nakomelingen van Eber. Zonen van Sem:

Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram. Zonen van Aram:

Us, Chul, Geter en Mas. Arpachsad was de vader van Selach, en Selach de vader van Eber. Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg; in zijn tijd werd de Aarde verdeeld. De andere heette Joktan. Joktan was de vader van Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ofir, Chawila en Jobab. Zij allen waren zonen van Joktan. Hun woongebied strekte zich uit van Mesa tot aan de Sefar, het gebergte in het oosten. Dit waren de nakomelingen van Sem, ingedeeld naar families, talen, landen en volken.

Dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af die zich na de zondvloed over de Aarde hebben verspreid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 29:31-35 Jakob bij Laban 3
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 26:23-33 Isaak en Rebekka in Gerar 3
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 40:1-15 De dromen van schenker en bakker 2
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
0Shares