Eens brak er in het land hongersnood uit. Abram trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai:

‘Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken:

Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar.’ Inderdaad was Abram nog maar nauwelijks in Egypte of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. Ook de officieren van de farao merkten haar op. Ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. En vanwege haar werd Abram door de farao met geschenken overladen:

hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen.

Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. Toen ontbood de farao Abram. ‘Wat hebt u mij aangedaan!’ zei hij. ‘Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!’ En op bevel van de farao werd Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, onder geleide het land uit gebracht.

Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw en zijn bezittingen, weer naar de Negev. Lot ging met hem mee.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 5:21-32 Van Adam tot Noach 2
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 40:1-15 De dromen van schenker en bakker 2
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 26:12-22 Isaak en Rebekka in Gerar 2
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 18:1-15 Sodom en Gomorra 1
Genesis 11:1-9 Babel
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 43:1-14 Jozefs broers opnieuw in Egypte 1
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 41:47-57 De droom van de farao 4
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 41:34-46 De droom van de farao 3
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 13:2-18 Scheiding tussen Abram en Lot
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 44:14-23 Jozefs broers opnieuw in Egypte 5
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
0Shares