Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de HEER:

Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 26:12-22 Isaak en Rebekka in Gerar 2
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 41:47-57 De droom van de farao 4
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 29:31-35 Jakob bij Laban 3
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 43:1-14 Jozefs broers opnieuw in Egypte 1
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 44:14-23 Jozefs broers opnieuw in Egypte 5
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 41:34-46 De droom van de farao 3
0Shares