God zei:

‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de Aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ En Hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden:

‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op Aarde.’ Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.

God zei:

‘De Aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen:

vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.

God zei:

‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele Aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als Zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen:

‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de Aarde en breng haar onder je gezag:

heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de Aarde rondkruipen.’ Ook zei God:

‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de Aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de Aarde rondkruipen, geef Ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 40:1-15 De dromen van schenker en bakker 2
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 15:1-11 Abrams visioen 1
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 43:1-14 Jozefs broers opnieuw in Egypte 1
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 18:1-15 Sodom en Gomorra 1
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 41:34-46 De droom van de farao 3
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 13:2-18 Scheiding tussen Abram en Lot
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
0Shares