Dit is de lijst van Adams nakomelingen.

Toen God Adam schiep, de mens, maakte Hij hem zo dat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen.

Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.

Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij.

Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij.

Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij.

Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna stierf hij.

Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 43:1-14 Jozefs broers opnieuw in Egypte 1
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 14:1-13 Lot door Abram bevrijd 1
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 15:1-11 Abrams visioen 1
Genesis 44:14-23 Jozefs broers opnieuw in Egypte 5
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 11:1-9 Babel
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 41:47-57 De droom van de farao 4
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 3:14-24 De tuin van Eden 4
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 40:1-15 De dromen van schenker en bakker 2
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 29:31-35 Jakob bij Laban 3
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
0Shares