Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot; hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach, in Ur, een stad van de Chaldeeën, in zijn geboorteland. Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nachors vrouw heette Milka; zij was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar, zij kreeg geen kinderen.

Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaän. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde tweehonderdvijf jaar. Hij stierf in Charan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 18:1-15 Sodom en Gomorra 1
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 26:12-22 Isaak en Rebekka in Gerar 2
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 11:1-9 Babel
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 3:14-24 De tuin van Eden 4
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 29:31-35 Jakob bij Laban 3
Genesis 14:1-13 Lot door Abram bevrijd 1
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 43:1-14 Jozefs broers opnieuw in Egypte 1
Genesis 5:21-32 Van Adam tot Noach 2
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
0Shares