Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot; hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach, in Ur, een stad van de Chaldeeën, in zijn geboorteland. Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nachors vrouw heette Milka; zij was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar, zij kreeg geen kinderen.

Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaän. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde tweehonderdvijf jaar. Hij stierf in Charan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 31:43-54-32:1 Jakob bij Laban 10
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
Genesis 11:1-9 Babel
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 41:47-57 De droom van de farao 4
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 15:1-11 Abrams visioen 1
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
0Shares