Toen zei de HEER tegen Noach:

‘Ga de ark in, samen met je hele gezin, want Ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent. Van alle reine dieren moet je zeven mannetjes en hun wijfjes meenemen, van de onreine dieren moet je er twee meenemen, een mannetje en zijn wijfje, en van de vogels weer zeven mannetjes en wijfjes, om hun voortbestaan op aarde veilig te stellen. Want over zeven dagen zal Ik het veertig dagen en veertig nachten op de aarde laten regenen; dan zal Ik alles wat er bestaat van de aardbodem wegvagen, alles wat Ik heb gemaakt.’ Noach deed alles zoals de HEER het hem had opgedragen.

Noach was zeshonderd jaar toen de zondvloed kwam, een watermassa die de aarde overspoelde. Om aan het water te ontkomen ging Noach de ark in, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Van de reine en de onreine dieren, van de vogels en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark, een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen de zeven dagen voorbij waren, kwam het water van de vloed over de aarde. In het zeshonderdste jaar van Noachs leven, op de zeventiende dag van de tweede maand, braken alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de hemel opengezet. Veertig dagen en veertig nachten lang zou het op de aarde stortregenen. Diezelfde dag gingen Noach, zijn zonen Sem, Cham en Jafet, zijn vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen de ark in, samen met alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren, en ook met alle soorten vogels en wat er verder maar vleugels heeft. Van alle wezens waarin levensadem was, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark:

er kwamen van alle dieren een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen sloot de HEER de deur achter hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 41:34-46 De droom van de farao 3
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 31:43-54-32:1 Jakob bij Laban 10
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 44:14-23 Jozefs broers opnieuw in Egypte 5
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 43:1-14 Jozefs broers opnieuw in Egypte 1
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 26:23-33 Isaak en Rebekka in Gerar 3
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 15:1-11 Abrams visioen 1
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
0Shares