God, de HEER, zei tegen de slang:

‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’

Tegen de vrouw zei Hij:

‘Je zwangerschap maak Ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’

Tegen de mens zei Hij:

‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die Ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen:

stof ben je, tot stof keer je terug.’

De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden. God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.

Toen dacht God, de HEER:

Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil Ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde Hij de mens weg uit de tuin van Eden om de Aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat Hij hem had weggejaagd, plaatste Hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 29:31-35 Jakob bij Laban 3
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 44:14-23 Jozefs broers opnieuw in Egypte 5
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 41:34-46 De droom van de farao 3
Genesis 5:21-32 Van Adam tot Noach 2
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 45:1-9 Jozefs broers opnieuw in Egypte 7
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 13:2-18 Scheiding tussen Abram en Lot
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
0Shares