De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei:

‘Heer, wees toch zo goed Uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor U laten halen zodat U Uw voeten kunt wassen, maak het U hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal U ook iets te eten brengen, zodat U weer op krachten kunt komen voordat U verdergaat. Daarvoor bent U immers bij Uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden:

‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’

Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. Toen zei een van hen:

‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de HEER aan Abraham:

‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom Ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ Geschrokken ontkende Sara:

‘Ik heb niet gelachen.’ Maar Hij zei:

‘Ja, je hebt wel gelachen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 26:23-33 Isaak en Rebekka in Gerar 3
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 43:1-14 Jozefs broers opnieuw in Egypte 1
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 26:12-22 Isaak en Rebekka in Gerar 2
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 41:34-46 De droom van de farao 3
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 36:20-30 Nakomelingen van Esau 2
Genesis 41:47-57 De droom van de farao 4
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 11:1-9 Babel
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
0Shares