Toen Abram hoorde dat zijn neef gevangengenomen was, bracht hij allen op de been die in zijn huis opgegroeid waren en met de wapens konden omgaan – driehonderdachttien in getal – en achtervolgde Kedorlaomer en diens bondgenoten tot aan Dan. ’s Nachts viel hij hen met zijn mannen van verschillende kanten tegelijk aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Choba, dat ten noorden van Damascus ligt. Alle buitgemaakte bezittingen heroverde hij. Ook zijn neef Lot wist hij veilig terug te brengen, met al zijn bezittingen, evenals de vrouwen en de andere krijgsgevangenen.

Toen Abram na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sawevallei, de Koningsvallei. En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abram uit:

‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste:

uw vijanden leverde Hij aan u uit.’

Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd. De koning van Sodom verzocht Abram hem de mensen terug te geven, de bezittingen mocht Abram houden. Maar Abram antwoordde hem:

‘Ik zweer bij de HEER, bij God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, dat ik volstrekt niets wil aannemen van wat uw eigendom is, nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen:

“Ik ben het die Abram rijk heeft gemaakt.” Ik vraag alleen een vergoeding voor wat mijn dienaren hebben verbruikt, en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die zich bij mij hebben aangesloten; laat hen nemen wat hun toekomt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 5:21-32 Van Adam tot Noach 2
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 29:31-35 Jakob bij Laban 3
Genesis 44:14-23 Jozefs broers opnieuw in Egypte 5
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 10:1-20 Nakomelingen van Noachs zonen 1
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 33:1-11 Jakob oog in oog met Esau 4
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 26:12-22 Isaak en Rebekka in Gerar 2
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 41:47-57 De droom van de farao 4
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
0Shares