Dit zijn de nakomelingen van Sem.

Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpachsad, twee jaar na de zondvloed. Na de geboorte van Arpachsad leefde Sem nog 500 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Arpachsad 35 jaar was, verwekte hij Selach. Na de geboorte van Selach leefde Arpachsad nog 403 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Selach 30 jaar was, verwekte hij Eber. Na de geboorte van Eber leefde Selach nog 403 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Eber 34 jaar was, verwekte hij Peleg. Na de geboorte van Peleg leefde Eber nog 430 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij Reü. Na de geboorte van Reü leefde Peleg nog 209 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Reü 32 jaar was, verwekte hij Serug. Na de geboorte van Serug leefde Reü nog 207 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Serug 30 jaar was, verwekte hij Nachor. Na de geboorte van Nachor leefde Serug nog 200 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Nachor 29 jaar was, verwekte hij Terach. Na de geboorte van Terach leefde Nachor nog 119 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 40:1-15 De dromen van schenker en bakker 2
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 39:9-20 Jozef en de vrouw van Potifar 2
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 26:23-33 Isaak en Rebekka in Gerar 3
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 15:1-11 Abrams visioen 1
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 26:12-22 Isaak en Rebekka in Gerar 2
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 3:14-24 De tuin van Eden 4
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 35:1-15 Jakob opnieuw in Betel 1
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 18:1-15 Sodom en Gomorra 1
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 43:1-14 Jozefs broers opnieuw in Egypte 1
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 17:15-27 Verbond tussen God en Abram 2
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
0Shares