Dit zijn de nakomelingen van Sem.

Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpachsad, twee jaar na de zondvloed. Na de geboorte van Arpachsad leefde Sem nog 500 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Arpachsad 35 jaar was, verwekte hij Selach. Na de geboorte van Selach leefde Arpachsad nog 403 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Selach 30 jaar was, verwekte hij Eber. Na de geboorte van Eber leefde Selach nog 403 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Eber 34 jaar was, verwekte hij Peleg. Na de geboorte van Peleg leefde Eber nog 430 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij Reü. Na de geboorte van Reü leefde Peleg nog 209 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Reü 32 jaar was, verwekte hij Serug. Na de geboorte van Serug leefde Reü nog 207 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Serug 30 jaar was, verwekte hij Nachor. Na de geboorte van Nachor leefde Serug nog 200 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Nachor 29 jaar was, verwekte hij Terach. Na de geboorte van Terach leefde Nachor nog 119 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 11:27-32 Terach
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 5:21-32 Van Adam tot Noach 2
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 1:1-19 De schepping van hemel en Aarde 1
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 12:1-9 Abram naar Kanaän
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 26:23-33 Isaak en Rebekka in Gerar 3
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 18:1-15 Sodom en Gomorra 1
Genesis 15:12-21 Abrams visioen 2
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 6:5-22 Noach 1
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 46:31-34 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 22:20-24 Nakomelingen van Nachor
Genesis 39:21-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 13:2-18 Scheiding tussen Abram en Lot
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 30:33-43 Jakob bij Laban 6
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 23:10-20 Koop van een familiegraf 2
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 42:1-17 Jozefs broers in Egypte 1
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 44:14-23 Jozefs broers opnieuw in Egypte 5
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
0Shares